We refurbish your manure

Meer informatie?

We refurbish your manure

Meer informatie?

Nog niet eens zo lang geleden waren koeien en varkens geen probleem. Ze graasden de hele dag buiten. Hun behoefte deden ze waar dat uitkwam. Poep/plas(drijfmest ofwel gier genoemd) kwamen slechts zelden op dezelfde plek terecht, dus van ammoniakdepositie was maar zelden sprake. Want die ontstaat pas wanneer poep en plas samen op één plek terechtkomen. Tegenwoordig in zogenoemde gierkelders: ondergrondse opslagruimtes voor alle ontlasting van ons vee. Er ontstaat daar een zevental drijfmest emissies ofwel gassen. Hoofdzakelijk anaeroob, wat verrotting geeft. Deze drijfmest is ongeschikt als bodemvoeding. Toch dumpen we dit in onze akkers en grasland.

Electro Udar principe is het letterlijk laten inslaan(bliksem schichten) in een vloeistof. Dat met elektrische spanning van tot wel 90.000 Volt. Voor dit proces is nodig; Groene stroom, lucht en de vloeistof drijfmest.

Het is een proces die drijfmest behandelt door ontstane plasma en hamer inslag ontlading. Dit principe zien we ook in God’s fantastische Schepping wat we wel biomimetica noemen. Namelijk bliksem in samenhang met een onweersbui. Alles met een doel op aarde!

We kunnen onze principe methode ook het Flash Joule Heating noemen waarbij in een micro seconde de vloeistof tot 4000 graden Celsius wordt verhoogd. In de drijfmest bijvoorbeeld ontstaan grafeen vlokken.

Vloeistoffen/Water dat behandeld wordt met onze hamerslag plasma techniek wordt grondig gedesinfecteerd. Zowel afval – als proceswater kan hiermee behandeld worden.

In de jaren negentig hadden we al ‘Plasma Activated Water’ en ‘Flash Joule Heating’ uitgevoerd op werkplaats niveau. Toen wisten we dat alle positieve effecten niet te traceren op rudimentair niveau. Ondanks juridische vastlegging in 1998 was er geen vruchtbare aarde om een vervolg eraan te geven. De omstandigheden des levens en omgeving waren hierin niet prettig.

Water in krachtwater omzetten door bliksem

Zodra een vloeistof een plasma toestand bereikt – dankzij een onder druk staande reactiekamer van hoge elektrische stroom -oxidatie, ionisatie en reactieve acties elimineren de microbiologische inhoud.

De elementen worden vervolgens opnieuw gecombineerd, gecondenseerd of gestructureerd in de vloeistof. In het geval van drijfmest wordt tijdens het Electro Udar proces alle essentiële spoorelementen geproduceerd op Nano niveau door onze techniek.

De uiteindelijke meststof(geen drijfmest meer) is zo gestructureerd, veel schoner en completer na toevoeging juiste bacteriën/schimmels.Uitstekend ‘elektrisch magnetische’ organische meststof voor bodem en uw gewassen. Externe kunstmest is een utopie.

Regen komt in contact namelijk met de ontstane bliksem. Hierin lost de reactieve stikstof(uit de lucht)op in de vloeistof water of bij ons in drijfmest.We kunnen declareren dat de geactiveerde lucht contact maakt met de vloeistof drijfmest.

Wij kunnen zeggen dat we de ‘bliksem temmen'(taming the lightning)

Onze unieke techniek, waar gebruiken?

In de landbouw(drijfmest), schoonmaak(vervuild water), ziekenhuizen(medicijnvervuiling) en uw eigen lichaam(therapie) of dat van anderen…..

Poep en plas samen noemen we drijfmest of wel gier.

Want drijfmest – of eigenlijk de chemische reactie van ‘poep en plas’ door anaerobe processen – produceert een aantal uiterst schadelijke gassen die gevaarlijk zijn voor mens, dier en klimaat. In drijfmest komt onder andere waterstofsulfide (H2S, zwavelwaterstof), waterstof cyanide (HCN, blauwzuurgas), ammoniak (NH3), methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2). De eerste twee kunnen na inademen dodelijk zijn voor mens en dier, de laatste twee zijn broeikasgassen die voor opwarming van de aarde zorgen en ammoniak slaat neer in de bodem.

Ter overweging: een liter koeien melk zorgt voor ongeveer 3 liter drijfmest en 10 tot 15 liter aan schadelijke gassen. 

De drijfmest is in deze situatie ongeschikt als bodemvoeding!

Stap I Het conditioneren van en voorkomen drijfmest gassen

Als uitvinders en bedenkers Udar hebben wij het idee om deze drijfmest(gier) te conditioneren met een mengeling van lucht,zuurstof en ozon. Dit om schadelijke emissies en verrotting te voorkomen. Hiermee conditioneren we de drijfmest.

Ander technische mogelijkheid is om de ammoniak(NH3) op te vangen na udarisatie(bliksem inslag) en daarop waterstof te maken. Dit idee is door ons tot nu toe niet op boeren niveau gedaan.

Stap II Het bewerken en omzetten van de drijfmest

De voorbehandelde drijfmest wordt daarop naar een vrachtwagen of aanhangwagen(2023)gepompt. De mobiele installatie is het hart van de gepatenteerde Udar-methode. Waarbij Udar is afgeleid van het Oekraïense/Russische woord voor ‘inslag’ of ‘bliksem’. Want dat is in feite wat er met de drijfmest gebeurt: er wordt gecontroleerd een enorme hoeveel stroom door de mest gejaagd. Dat noemen we Udariseren. Eerst door een Torsion Magnetic Field machine waarbij de drijfmest in deeltjes wordt verpulverd. Vervolgens door tientallen elektroden ontstaat er een plasma vorm, net zoals bliksem een plasma is, naast vast, vloeibaar en gas ook wel de vierde aggregatietoestand genoemd.

Dankzij de elektroden blokken produceren we op Nano niveau alle 6 essentiële spoorelementen tijdens dit proces. Deze geproduceerde spoorelementen zijn nodig voor het gewas en direct opneembaar!

Wat overblijft is mest die is ontdaan van schadelijke stoffen en afsterving pathogene bacteriën, gassen die eerder door het mengen van poep en plas zijn ontstaan. Het ‘refurbishte’ mest is beter benutbare voor de bodem/gewas, waardoor het uitermate geschikt is om als bodemverbeteraar te dienen.

Stap III Toevoegen van aerobe bacteriën, schimmels en wei

Maar voor het zover is worden er eerst nog allerlei schimmels en aerobe bacteriën toegevoegd aan de opgewaardeerde meststof. (Melk)wei bijvoorbeeld, het uiterst gezonde restproduct dat ontstaat bij de productie van kaas dat nu nog veelvuldig wordt weggegooid. Door die toevoeging ontstaat er een gezonde organische meststof die uitermate geschikt is voor bewerking van landbouwgrond. 

Echter zonder die te moeten injecteren. De organische mest die na stap drie van het Udar proces overblijft kan door boeren over hun land worden uitgereden, zonder de uitstoot van schadelijke gassen en zonder stikstofdepositie in omringende natuurgebieden. De bruikbare en complete energierijke mest die overblijft kan worden verkocht aan tuin- en akkerbouwbedrijven. 

Resumé ;

UDAR BV heeft een hoge voltage hamerslag en plasma vlamboog technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om schadelijke drijfmest snel om te zetten in een milieu vriendelijke organische meststof met verhoging essentiële opneembare spoorelementen en organische stikstof.

Het ‘Plasma Activated Water’ in de vloeistof of drijfmest gebeurt met ingespoten lucht en ozon.

Daarnaast worden schadelijke emissies beteugeld. Door het afbreken van ammoniakale stikstof wordt juist de organische stikstof verhoogd. Externe kunstmest bemesting is uit den boze en overbodig.

Wat heeft u nodig hiervoor op de boerderij;

Drijfmest, groene stroom,lucht en opslag