We refurbish your manure

Meer informatie?

We refurbish your manure

Meer informatie?

“Met bliksem maken we uw poep weer goed” ! “Bliksem poep, raar maar waar” !

Nog niet eens zo lang geleden waren koeien en varkens geen probleem. Ze graasden de hele dag buiten. Hun behoefte deden ze waar dat uitkwam. Poep/plas(drijfmest ofwel gier genoemd) kwamen slechts zelden op dezelfde plek terecht, dus van ammoniakdepositie was maar zelden sprake. Want die ontstaat pas wanneer poep en plas samen op één plek terechtkomen. Tegenwoordig in zogenoemde gierkelders: ondergrondse opslagruimtes voor alle ontlasting van ons vee. Er ontstaat daar een zevental drijfmest emissies ofwel gassen. Hoofdzakelijk anaeroob, wat verrotting geeft. Deze drijfmest is ongeschikt als bodemvoeding. Toch dumpen we dit in onze akkers en grasland. In Nederland,alleen al, is er 70 miljard liter aan drijfmest beschikbaar……..Duitsland 250 miljard en België nog eens 50 miljard liter. Een ruwe schatting van alle drijfmest in Europa(EU) komt op 2500 miljard liter !

Electro Udar principe is het letterlijk laten inslaan(bliksem schichten) in een vloeistof. Dat met elektrische spanning van tot wel 90.000 Volt. Voor dit proces is nodig; Groene stroom, lucht en een vloeistof(drijfmest bijvoorbeeld).

Het is een proces die drijfmest behandelt door ontstane plasma en hamer inslag ontlading. Dit principe zien we ook in God’s fantastische Schepping wat we wel biomimetica noemen. Namelijk bliksem in samenhang met een onweersbui. Alles met een doel op aarde!

Het was onze natuurkundige Hendrik Kramers(1894-1952) die het had over het renormaliseren van verwarde structuren zoals bijvoorbeeld drijfmest ons inziens is.

We kunnen onze principe methode ook het Flash Joule Heating noemen waarbij in een micro seconde bij de elektrode tot 4000 graden Celsius wordt verhoogd. In de drijfmest ontstaat plasma en gas.

Vloeistoffen/Water dat behandeld wordt met onze hamerslag plasma techniek wordt grondig gedesinfecteerd. Zowel afval – als proceswater kan hiermee behandeld worden.

In de jaren negentig hadden we al ‘Plasma Activated Water’ en ‘Flash Joule Heating’ uitgevoerd op werkplaats niveau. Toen wisten we dat alle positieve effecten niet te traceren op rudimentair niveau.

Resultaat is kinetische energie van bewegende vloeistof als drijfmest massa veranderen in potentieel hoge druk energie. De elektrische ontlading op de massa geeft een hydraulisch effect. Bij het optreden van elektrische ontladingen ontstaat er een drukverschil in het buizen systeem van ‘Electro Udar’. De elektroden zorgen voor een extreem hoge energiedichtheid met kolossale waarden- dit wordt ook wel cavitatie genoemd.De hoge mate van ionisatie van het ultrasone effect, leidt tot afsterving van bacterie stammen. De voortplantingssnelheid van het fenomeen schokgolven in ons systeem gaat samen met elastische drukbaarheid van de vloeistof als een drijfmest(Formule M.E. Zjoekovski 1899- Odessa en EGE van L.A. Yutkin(1938, Leningrad)

Water in krachtwater omzetten door bliksem

Zodra een vloeistof een plasma toestand bereikt – dankzij een onder druk staande reactiekamer van hoge elektrische stroom -oxidatie, ionisatie en reactieve acties elimineren de microbiologische inhoud.

De elementen worden vervolgens opnieuw gecombineerd, gecondenseerd of gestructureerd in de vloeistof. In het geval van drijfmest wordt tijdens het Electro Udar proces alle essentiële spoorelementen geproduceerd op Nano niveau door onze techniek.

De uiteindelijke meststof(geen drijfmest meer) is zo gestructureerd, veel schoner en completer na toevoeging juiste bacteriën/schimmels.Uitstekend ‘elektrisch magnetische’ organische meststof voor bodem en uw gewassen. Externe kunstmest gebruik is een utopie.

Regen komt in contact namelijk met de ontstane bliksem. Hierin lost de reactieve stikstof(uit de lucht)op in de vloeistof water of bij ons in drijfmest.We kunnen declareren dat de geactiveerde lucht contact maakt met de vloeistof drijfmest.

Wij kunnen zeggen dat we de ‘bliksem temmen'(taming the lightning)

Onze unieke techniek, waar gebruiken?

In de landbouw(drijfmest), schoonmaak(vervuild water), ziekenhuizen(medicijnvervuiling) en uw eigen lichaam(therapie) of dat van anderen…..

Poep en plas samen noemen we drijfmest of wel gier.

Want drijfmest – of eigenlijk de chemische reactie van ‘poep en plas’ door anaerobe processen – produceert een aantal uiterst schadelijke gassen die gevaarlijk zijn voor mens, dier en klimaat. In drijfmest komt onder andere waterstofsulfide (H2S, zwavelwaterstof), waterstof cyanide (HCN, blauwzuurgas), ammoniak (NH3), methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2). De eerste twee kunnen na inademen dodelijk zijn voor mens en dier, de laatste twee zijn broeikasgassen die voor opwarming zorgen ,ammoniak slaat neer op de bodem. Verder ontstaat kadaverine en fenolen in de drijfmest die desastreus zijn.

Eigenlijk een dodelijk goedje de onbehandelde drijfmest….

Ter overweging: een liter koeien melk zorgt voor ongeveer 3 liter drijfmest en 10 tot 15 liter aan schadelijke gassen. 

De drijfmest is in deze situatie ongeschikt als bodemvoeding!

Stap I Het conditioneren van en voorkomen drijfmest gassen

Als uitvinders en bedenkers Electro Udar hebben wij een gepatenteerde methode om drijfmest(gier) te conditioneren met een mengeling van lucht,zuurstof(O2) en ozon(O3) met melkzuur- en aerobe bacteriën . Dit om schadelijke emissies en verrotting te voorkomen. Hiermee conditioneren we de drijfmest als patiënt. De zouten van de urine van koeien doden namelijk de rijpingsbacterie in de drijfmest. Dat zorgt voor rotten en ontstaan schadelijke emissies. Ammonia /Ammoniak(stikstof) zou moeten worden omgezet in organische gebonden stikstof. Anaeroob betekent rotting – afbraak eiwit – NH3 -vervluchtiging….dat gebeurt met drijfmest die onbehandeld is.

Door bepaalde aerobe en – melkzuurbacteriën toe te voegen verkrijgen we een antagonistisch effect op pathogene micro-organismen die ziekten veroorzaken. Zuurstof rijke bacteriën nemen hierna de leiding in uw drijfmestput of kelder. Dat zorgt voor bacterieel eiwit, vastleggen van N en minder emissies in de drijfmest. De switch dat een bacterie zowel zuurstofarm kan werken en daarna als zuurstofrijk is wonderbaarlijk(Job 12:8). We houden zo de drijfmest in geconditioneerd. Dit is de uitleg van onze voorbehandeling van uw drijfmest.

Stap II Het bewerken en omzetten van de drijfmest

De voorbehandelde drijfmest wordt daarop naar een aanhangwagen(2023)gepompt. De mobiele installatie(sinds 2023 in een aanhangwagen) is het hart van de gepatenteerde Udar-methode. Waarbij Udar is afgeleid van het Oekraïense/Russische woord voor ‘inslag’ of ‘bliksem’. Want dat is in feite wat er met de drijfmest gebeurt: er wordt gecontroleerd een enorme hoeveel stroom door de mest gejaagd. Dat noemen we Udariseren. Dat doen we door een op een darm lijkende en werkende buizensysteem. . Vervolgens door tientallen elektroden ontstaat er een plasma vorm, net zoals bliksem een plasma is, naast vast, vloeibaar en gas ook wel de vierde aggregatietoestand genoemd.

Plasma werking bij Electro Udar; De plasma geactiveerde lucht wordt door het water opgenomen. O-en N-ionen lossen op in H2O, wat nitraat (NO3), nitriet (NO2) en waterstofperoxide (H2O2) bevat. De concentraties NO2 en H2O2 lopen daarna terug, en er blijft (drijf)mest met NO3 over. Dit kan ook bij (slootwater) en/of urine worden toegepast.

Dankzij de elektroden blokken produceren we op Nano niveau alle 6 essentiële spoorelementen tijdens dit proces. Deze geproduceerde spoorelementen zijn nodig voor het gewas en direct opneembaar!

Wat overblijft is mest die is ontdaan van schadelijke stoffen en afsterving van eventuele pathogene bacteriën, gassen die eerder door het mengen van poep en plas zijn ontstaan. Het ‘refurbishte’ mest is beter benutbare voor de bodem/gewas, waardoor het uitermate geschikt is om als bodemverbeteraar te dienen.

Stap III Toevoegen van aerobe bacteriën, schimmels en wei

Maar voor het zover is worden er eerst nog allerlei schimmels en aerobe bacteriën toegevoegd aan de opgewaardeerde meststof.

De organische verterende mest die na stap drie van het Udar proces overblijft kan door boeren over hun land worden uitgereden, zonder de uitstoot van schadelijke gassen en zonder stikstofdepositie in omringende natuurgebieden. De bruikbare en complete energierijke mest die overblijft kan worden verkocht aan tuin- en akkerbouwbedrijven. 

Resumé ;

UDAR BV heeft een hoge voltage hamerslag en plasma vlamboog technologie ontwikkeld die het mogelijk maakt om schadelijke drijfmest snel om te zetten in een milieu vriendelijke organische meststof met verhoging essentiële opneembare spoorelementen en organische stikstof. Daarbij is het omvormen van bacterie-eiwitten in aminozuren naar een hoogwaardig gras ruwvoer(krachtvoer en kunstmest is overbodig hierin). Dat resulteert aldus in ruwvoer met eiwit dat de koe één op één kan omzetten in melkeiwit met amper verliezen naar het milieu. Dat doet meer recht aan de bodem, koe en toekomst landbouw/veehouderijen. Melk zou op basis van microbiologisch eiwit dienen te zijn in plaats van nitraateiwit.

(Deze logica en stelling onderbouwt onder meer Dhr. Rinze Joustra van Rinagro BV,uit Nederland, sinds jaar en dag)

Het ‘Plasma Activated Water’ in de vloeistof of drijfmest gebeurt met ingespoten lucht en ozon.

Daarnaast worden schadelijke emissies beteugeld. Door het binden van stikstof wordt juist de N stikstof verhoogd. Externe kunstmest bemesting is uit den boze en overbodig. De stikstof benutting in de bodem gaat van 30% naar 80% waardoor uitspoel geen rol meer speelt. U helpt de bodem efficiënt te werken. Met alleen rauwe drijfmest helpt u dit om zeep.

Wat heeft u nodig hiervoor op de boerderij;

Drijfmest, groene stroom,lucht en opslag