We refurbish your manure

Meer informatie?

We refurbish your manure

Meer informatie?

Vragen en antwoorden .....

Vraag ; Hoe heet de machine met jullie methode “Electro Udar” eigenlijk ? Antwoord ; “EGOS” ( vloeistof behandeling door Electrische ontlading)

Vraag ; Hoe kan het electro Udar systeem stikstof aantrekken uit de lucht en binden in de meststof? Antwoord ; De stikstof wordt uit de lucht gehaald, beschikbaar gemaakt als stikstof oxide gas en gebonden in de mest. Stikstof als nitraat

Vraag ; Welke drijfmest en hoeveel verwerkt een Electro Udar installatie normaal gesproken? Antwoord ; De gehele fractie(dunne en dikke) verwerken we voor u , een 10 M3 per uur.

Vraag; Hoeveel kW heb ik nodig hiervoor per uur? Antwoord ; Voor dit Electro Udar proces,inclusief het oppompen is nodig max. 40 KW/uur. Dat is slechts 4 Kwh per 1 M3 drijfmest.

Vraag; Is het Noorse N2 Applied systeem(GEA) te vergelijken met die van jullie ? Antwoord ; Ja, zij verwerken alleen de dunne verse fractie 0,5 M3 per uur. Hun verbruik in kosten ligt veel hoger per M3(100 Kwh aan stroom tegen over 4 Kwh bij ons) zo ook de aanschafkosten apparaat en service. Ook verzuren zij de drijfmest, wij niet want mest dient pH neutraal en zuurstofrijk te zijn bij uitrijden.Zie hun promotie filmpje https://www.youtube.com/watch?v=p8aJjH6VsfA

Vraag; Hoeveel kan de EGOS per jaar verwerken ? bij dag productie is dat tot een 30.000 M3

Vraag; Wat kost een Electro Udar installatie voor mij en staat het al op de NVWA lijst? Antwoord; De kosten van onze installatie zal zijn 185.000 EUR. We hopen in 2024 op de lijst te komen (Mestverwerking en hygiënisatie)en als code 120 als kunstmest vervanger. U kan bovengronds uitrijden en uw mest is emissie(ammoniak) arm. De oplossing inzake derogatie wetgeving ook.

Vraag; Kan ik ook andere vloeistoffen verwerken met Electro Udar ? Antwoord; Jazeker denk aan melk, sappen, vervuild water(medicijnen resten)en meer….

Vraag; Wordt in de drijfmest stikstof opgewekt door Electro Udar? Antwoord; Uiteraard, door onze plasma technologie waarbij gecomprimeerde lucht in contact komt met hoge voltage dat voor gasvorming zorgt. De N2 uit de lucht wordt gebonden als nitraat op de mest. Een verhoging van gebonden stikstof in uw hergeboorten mest is daar.

Vraag ; Hoe is de stikstof na Electro Udar behandeling beter beschikbaar in de bodem/plant/gewas? Antwoord;Bovendien tonen onze resultaten uit recente prestatieproeven aan dat verrijkte meststof stikstof 60 procent efficiënter gebruikt bij toepassing op gewassen en grassen in vergelijking met onbehandelde drijfmest. Dit betekent dat er een veel hoger stikstofniveau in de behandelde mest wordt vastgehouden in plaats van dat het in de bodem en waterwegen terechtkomt. Deze resultaten zijn een belangrijke doorbraak op het gebied van circulaire landbouw, en benadrukken het feit dat plasmabehandelingstechnologie kan worden gebruikt om ter plaatse op de boerderij te produceren. Bovendien resulteert deze innovatieve mestbeheertechnologie in kortere waardeketens en vermindert de behoefte aan chemische kunstmeststoffen op basis van fossiele brandstoffen.

Vraag; Is de mest uitkomst met Electro Udar hetzelfde als een NEO-Fertilizer? Antwoord; Jawel, het is uiteraard een NEO(Nitrogen Enriched Organic Fertilizer)meststof met hoge stikstof efficiëntie.

Analyse van geudariseerde en onbehandelde drijfmest in de praktijk 2023 Mw. Dr. Ir. J. Baar, directeur Soil Best wageningen


Analyse van geudariseerde en met wei behandelde drijfmest 3-11-2022 Mw. Dr. Ir. J. Baar, directeur Soil Best wageningen


Technische Onderbouwing Electro Udar principe – 2023 – Dhr. Willibrordus van der Weide. Founder en uitvinder

Onderzoek geudariseerde drijfmest op aardappelen 2021 Door Dr. E. de Bruin, onderzoeker AERES Hoge landbouw school Velp


Onderzoek gevolgen UDAR op veranderingen in drijfmest 2022Door Ir. Dr. J. Baar, onderzoekster Wageningen.


Onderzoek UDAR proces op drijfmest bacteriën 2020Door Drs. Koch, Eurolab Deventer

Plasma werking in drijfmest

Werkplaats Kiev, Oekraïne

Elektroden buizen in de maak

Op de stal, drijfmest monsters nemen. 

Opbrengst Udar aardappelen.

Onderzoeker(R) Ing. Peter VanHoof en boeren manager(L) Johannes Weenink(Lievelde)

Tijdschrift artikel 2021

Gelderlander 2022.