We refurbish your manure

Meer informatie?

We refurbish your manure

Meer informatie?

Hét circulaire meststof systeem

Uw dierlijke meststoffen weer opgeknapt en milieuvriendelijk te gebruiken

U wordt zelf mest producent

Dankzij Electro Udar is u mest verkoopbaar

Dankzij udariseren kan uw mest over het land worden uitgereden.

hoeft niet meer worden geinjecteerd.

Wij nodigen u graag uit!

We dienen circulair te denken, werken dat met gezond boeren verstand. Werken aan het herstel van onze bodems maar ook de relatie met de boer. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van het Electro Udar systeem voor uw bedrijf of coöperatie? Vul dan onderstaand formulier in en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.

Onze voorliefde voor kringlooplandbouw bracht ons op deze uitvinding(en). Liefde voor landbouw is altijd gebaseerd op natuurgebonden arbeid, lijkt ons. Het is ook goed om oplos denkend vermogen te tonen vanuit Nederland met moed. Wij als uitvinders staan open voor uw positieve suggesties.

Agro Energy Systems

Contactformulier

(Required)