We refurbish your manure

Meer informatie?

We refurbish your manure

Meer informatie?

Hét circulaire meststof systeem

Uw dierlijke mest opgeknapt en milieuvriendelijk te gebruiken op uw grasvelden, akkers en of percelen

U wordt zelf mest producent

Dankzij Electro Udar is u mest verkoopbaar

Dankzij udariseren kan uw mest over het land worden uitgereden.

hoeft niet meer worden geinjecteerd.

Drijfmest omzetten in een milieu vriendelijke meststof, gemaakt door onze boeren!

Dierlijke mest als basis voor voedingsstof voor planten en bodemorganismen. In Nederland komt een 40 miljoen ton aan drijfmest uit de rundveehouderij. Dit is vanuit onze perspectief minder geschikt als bodemvoeding. Richtlijnen zijn opgesteld omtrent de hoeveelheid dierlijke drijfmest die een veehouder of landbouwer onbewerkt op zijn land mag verwerken per kalenderjaar.

Drijfmest brengt altijd uitstoot van Co2 en NH3 met zich mee. De veehouder betaalt om van z’n overschotten af te komen omdat het een lage waarde heeft. Het is dus geen wonder dat met name de veehouderij al enige tijd op zoek is naar het opwaarderen van zijn drijfmest als grondstof.

Electro Udar heeft hiervoor een praktische oplossing!

Er is al jaren onderzoek gedaan om drijfmest op een dusdanige natuurlijke manier te bewerken. Een manier die de drijfmest geschikt maakt om zonder verdere schade aan het milieu verwerkbaar te maken voor veehouders, akker en tuinbouw.

Het Electro Udar systeem

Wij van Electro Udar hebben voor u als veehouder een doeltreffende oplossing. Een systeem, eigenlijk een klein mest fabriekje waarmee uzelf de mest opknapt. Zelf organisch mestproducent worden en kringlooplandbouw creëren op uw erf.

De naam UDAR komt uit het Oekraïense en betekent ‘knal’ of blikseminslag.

We refurbish your manure
Na de bewerking via het Electro Udar systeem is de mest van verdere CO2 of NH3 uitstoot sterk gereduceerd. Daarbij ook nog eens kwalitatief beter en milieu vriendelijker dan drijfmest. Ons systeem brengt namelijk ook nog eens de landbouwers in een directer contact met de veehouders. U als veehouder bent nu ook opeens geen ‘vervuiler’ maar een innovatief en duurzame partner voor collega’s en …. de overheid. Uw mest is waardevol door het opwaarderen in plaats van recyclen.

electro-udar-logo ELECTRO UDAR

Geen CO² of NH³ problemen meer!

electro-udar-logo ELECTRO UDAR

Een duurzame en Circulaire Productie.

electro-udar-logo ELECTRO UDAR

Een landbouw zonder kunstmest?

Bekijk de video over het probleem en onze oplossing

Hoe doen we dat?

Electro Udar is gepatenteerde een uitvinding en systeem waarmee we de mest uit de mestput opzuigen, versnijden en door een Electro magnetische buizensysteem laten transporteren. Tijdens dit proces wordt de drijfmest geudariseerd wat niets anders is dan te worden blootgesteld aan elektromagnetische ontlading met hoge voltage. In de kern maken we gebruik van fusie en splitsing van uw drijfmest. We laten het gewoon flink bliksemen in de mest! Hierdoor wordt het proces van schadelijke ontwikkelingen in uw kelder gestopt. De natuurlijke en chemische eigenschappen opgewaardeerd.

Het woordje UDAR betekent in het Oekraïense ‘knal’ of bliksem inslag. Een groot deel van onze kennis ligt namelijk in dit land.

Resultaat; Uw drijfmest verandert van entiteit en wordt een meer milieu vriendelijke meststof met organische stikstof. We kunnen dan ook stellen dat de veehouderij en boer zelf meststoffen fabrikant wordt. Uiteindelijk heeft u al de grondstoffen ondergronds.

Elke liter melk die de koe produceert levert ongeveer 3 liter poep en pis(drijfmest) op. In totaal is dat een slordige 40 miljard liter drijfmest per jaar in Nederland. Om die te ontdoen van ammoniakstikstof en te gaan opwaarderen tot organische meststof, levert winst op voor u en de aarde.

Deze gepatenteerde uitvinding wordt uitgewerkt door de beide uitvinders Dhr. Y.Rakotsi(Oekraïne) en Dhr. W.A. van der Weide(Nederland). Dit doen we in de Oekraïne en Nederland.

 

Productiviteit
Tijdens het proces kan er per seconde 5-10 liter drijfmest worden bewerkt. Dit komt neer op 10-20 ton drijfmest per uur.

Gezondere organische mest inzetten voor onze landbouw
De drijfmest die door het Electro Udar systeem is opgeknapt is ook veel logischer dan gebruikelijke aan- en bijgekochte kunstmest. Voorlopige onderzoek rapporten laten zien dat er minder mest nodig is per hectare grasland of akkers. Van de vaak voorgeschreven 60 ton geïnjecteerde drijfmest in uw perceel is nog maar 15 ton geudariseerde mest nodig. Als het ware is uw mest gestructureerd en wordt het door de bodem en gewas beter omarmd en opgenomen. Dit komt de bodemvruchtbaarheid ten goede. De algemene verzuring van drijfmest op en in bodems wordt opgeheven.

Wij van Electro Udar zetten ons in voor een meer logische oplossing voor onze boeren. Werken aan het herstel van onze bodems in relatie met kringlooplandbouw. Dit zien we als gezond rentmeesterschap in Nederland. De boer wordt zelf organische meststoffenfabrikant en ‘minister’ van bodem en natuur.

Vergroot illustratie