We refurbish your manure

Meer informatie?

We refurbish your manure

Meer informatie?

Hét circulaire meststof systeem

Uw dierlijke mest opgeknapt en milieuvriendelijk te gebruiken op uw grasvelden, akkers en of percelen

U wordt zelf organisch mest producent

Dankzij Electro Udar is u mest verkoopbaar

Dankzij udariseren kan uw mest over het land worden uitgereden.

hoeft niet meer worden geinjecteerd.

Drijfmest omzetten in een milieu vriendelijke meststof, gemaakt door onze boeren!

Dierlijke mest als basis voor voedingsstof voor planten en bodemorganismen. In Nederland komt een 40 miljoen ton aan drijfmest uit de rundveehouderij vrij. Dit is vanuit onze perspectief niet geschikt als bodemvoeding. Richtlijnen zijn opgesteld omtrent de hoeveelheid dierlijke drijfmest die een veehouder of landbouwer onbewerkt op zijn land mag verwerken per kalenderjaar.

Drijfmest brengt altijd uitstoot van Co2 en NH3 met zich mee. De veehouder betaalt om van z’n overschotten af te komen omdat het een vervuilende waarde heeft. Het is dus geen wonder dat met name de veehouderij al enige tijd op zoek is naar het opwaarderen van zijn drijfmest als nuttige grondstof.

Electro Udar heeft hiervoor de praktische oplossing!

Hoe we begonnen met Electro Udar

In 1983 lazen we over een zekere Lev Yutkin (Het maandblad ‘Sovjet Life Today’,USSR)

Hoe je met hoge voltage bacteriën, vuiligheden etc. in vaste – en of een vloeibare stoffen kunt behandelen. Van water tot melk en van olie tot drijfmest.

Om ons zelf voor te stellen aan u; Ir. Yuri Rakotsy en Ing. Willibordus van der Weide

In die jaren tachtig en negentig,vorige eeuw, verkregen we dankbaar informatie over de fenomeen Ing. Lev Yutkin(1911-1980)via zijn vrouw Dr. Lidia Goltsova(USSR). Ondanks dat deze uitvinder leefde in de Sovjet Unie(atheïsme, evolutie) stelde hij vast dat God …Schepper is. Hij bedacht het ‘Yutkin Effect’ om met hoge voltage(hamerslag) rotsblokken te splijten.

Onze Electro Udar uitvinding is ontstaan in de voormalige Sovjet Unie.Het principe van ‘hamerslag ontlading met hoge voltage’ is op zowel vaste als op vloeistoffen. De betrokken personen binnen Electro Udar hebben beiden met een lange geschiedenis in zuivel,landbouw, elektronica en bosbouw. Dit hoofdzakelijk in Oost-Europa. Die reis begon aldus in de jaren tachtig(USSR) vorige eeuw. Beide heren hebben hun eigen principe uitvinding(en), juridisch pas vastgelegd in en na 1998.

Van chaos(drijfmest) naar orde(meststof)dankzij onze Electro Udar!

Met kunstmatige bliksem en of hamer inslag wordt drijfmest snel en goedkoop gereinigd en gestructureerd.De plasma en ionisatie die ontstaat in de drijfmest wordt gevoed met toevoeging van geperste lucht. De tot nu toe schadelijke drijfmest wordt omgezet in een milieu vriendelijke meststof. Die is elektrisch geladen en is een puike bodem voeding.

De schadelijke drijfmest wordt dus ontdaan van pathogenen en ongerechtigheden. Dankzij onze reactors wordt er Nano- spoorelementen aangemaakt. Alle 6 essentiële spoorelementen als borium (B), molybdeen (Mo), mangaan (Mn), koper (Cu), zink (Zn) en ijzer (Fe) ziet u terug in de hernieuwde schone mest.

Door de vele uitdagingen en bedreigingen des levens kwamen we nooit tot het bereik om Electro Udar op te schalen naar een wenselijk niveau. Dat duurde tot na 2020 in Nederland.

In het voorjaar van 2021 hebben we geldelijke middelen bijeengebracht dankzij gepensioneerde mensen die de gezonde aarde omarmden. Om vooral het concept idee gestalte te geven met de bouw van een prototype. Niet meer dan het  prototype met allerhande diepgaande onderzoeken. Doch verdere geldelijke middelen waren niet meer beschikbaar. De gepensioneerden hebben volgens afspraak, na twee jaar, hun teruggetrokken. Hun hulp was eminent,de kans die ze ons gaven om naar het boeren niveau te komen.

Door de burgeroorlog in Oekraïne moest de werkplaats van ons worden gesloten in 2022. Dit was een groot gemis in de ontwikkeling.Met ondersteuning van Kanters Special Products BV uit Heinenoord is er toch een prototype op boeren niveau gekomen.

In december 2022 en maart 2023 zijn er bij verschillende boerderijen testen/demo’s gedaan.

Onze techniek op plasma zorgt voor een aanzienlijke reductie van drijfmest broeikasgassen en stikstofvervuiling. Grote uitdagingen voor de boer en  landbouw. Electro Udar zorgt ervoor dat u uw drijfmest optimaal gaat benutten. We kunnen bij de boer circa 10 m3 per uur bewerken met onze mobiele installatie. Ook is onze techniek inzetbaar in de industrie en chemie. Momenteel werken we exclusief samen met een Europees universiteit inzake Nano Biologie/Plasma vanuit Electro Udar.


 

 

Uitdagingen

Het prototype is een kind dat verder moet groeien in zijn ontwikkeling en vervolgens op de markt moet worden gebracht. Daarvoor zijn tijd,  management capaciteit, (markt)kennis en geld noodzakelijke ingrediënten. Het is evident dat in de huidige marktomstandigheden er grote kansen liggen voor Electro Udar. 

Het vruchtbare bodem effect van Electro Udar op drijfmest

Naast het verwaarden van drijfmest is bemesting aarde ook mogelijk zonder externe bemesting. Dit is een tweede cruciale uitvinding om bodems te behandelen met onze innovatieve techniek.

Burgers, boeren en instituten met geloof die de gezonde landbouw voorop stellen zijn welkom bij ons.