We refurbish your manure

Meer informatie?

We refurbish your manure

Meer informatie?

Hét circulaire meststof systeem

Uw dierlijke mest opgeknapt en milieuvriendelijk te gebruiken op uw grasvelden, akkers en of percelen

U wordt zelf mest producent

Dankzij Electro Udar is u mest verkoopbaar

Dankzij udariseren kan uw mest over het land worden uitgereden.

hoeft niet meer worden geinjecteerd.

Drijfmest omzetten in een milieu vriendelijke meststof, gemaakt door onze boeren!

Dierlijke mest als basis voor voedingsstof voor planten en bodemorganismen. In Nederland komt een 40 miljoen ton aan drijfmest uit de rundveehouderij. Dit is vanuit onze perspectief minder geschikt als bodemvoeding. Richtlijnen zijn opgesteld omtrent de hoeveelheid dierlijke drijfmest die een veehouder of landbouwer onbewerkt op zijn land mag verwerken per kalenderjaar.

Drijfmest brengt altijd uitstoot van Co2 en NH3 met zich mee. De veehouder betaalt om van z’n overschotten af te komen omdat het een lage waarde heeft. Het is dus geen wonder dat met name de veehouderij al enige tijd op zoek is naar het opwaarderen van zijn drijfmest als grondstof.

Electro Udar heeft hiervoor een praktische oplossing!

Er is al jaren onderzoek gedaan om drijfmest op een dusdanige natuurlijke manier te bewerken. Een manier die de drijfmest geschikt maakt om zonder verdere schade aan het milieu verwerkbaar te maken voor veehouders, akker en tuinbouw.

Het Electro Udar systeem

Wij van Electro Udar hebben voor u als veehouder een doeltreffende oplossing. Een systeem, eigenlijk een klein mest fabriekje waarmee uzelf de mest opknapt. Zelf organisch mestproducent worden en kringlooplandbouw creëren op uw erf.

De naam UDAR komt uit het Oekraïense en betekent ‘knal’ of blikseminslag.

We refurbish your manure
Na de bewerking via het Electro Udar systeem is de mest van verdere CO2 of NH3 uitstoot sterk gereduceerd. Daarbij ook nog eens kwalitatief beter en milieu vriendelijker dan drijfmest. Ons systeem brengt namelijk ook nog eens de landbouwers in een directer contact met de veehouders. U als veehouder bent nu ook opeens geen ‘vervuiler’ maar een innovatief en duurzame partner voor collega’s en …. de overheid. Uw mest is waardevol door het opwaarderen in plaats van recyclen.

electro-udar-logo ELECTRO UDAR

Geen CO² of NH³ problemen meer!

electro-udar-logo ELECTRO UDAR

Een duurzame en Circulaire Productie.

electro-udar-logo ELECTRO UDAR

Een landbouw zonder kunstmest?

Bekijk de video over het probleem en onze oplossing

Hoe het begon

In het voorjaar van 2021 hebben 10  “pensionado’s”  de middelen bijeengebracht om het concept idee van Willibrordus van der Weide gestalte te geven met de bouw van een prototype. Niet meer dan dat prototype was daarbij de afspraak omdat noch de nodige kennis voor daarna, noch de middelen daartoe in deze groep beschikbaar zijn. (zie ook bijlage Telegraaf 13 december 2022). Dat werkende prototype is er nu en het  werkt. Maar er moeten vervolgstappen worden gezet in de verdere ontwikkeling van Electro UDAR.

 

Veilige haven

Het prototype is een embryo dat verder moet groeien in zijn ontwikkeling en vervolgens op de markt moet worden gebracht. Daarvoor zijn tijd,  managementcapaciteit, (markt)kennis en geld noodzakelijke ingrediënten. Het is evident dat in de huidige marktomstandigheden er grote kansen liggen voor UDAR. De belangstelling is er dan ook. Maar er moet ook nog heel wat gebeuren om van prototype tot marktintroductie te komen. Electro UDAR is daarom op zoek naar de “veilige haven” waar die ontwikkeling verder gestalte kan krijgen.