We refurbish your manure

Meer informatie?

We refurbish your manure

Meer informatie?

Hét circulaire meststof systeem

Uw dierlijke mest opgeknapt en milieuvriendelijk te gebruiken op uw grasvelden, akkers en of percelen.

U wordt zelf een milieu vriendelijke mest producent

Dankzij Electro Udar verwaarden we uw drijfmest in meststof

Dankzij udariseren kan uw mest over het land worden uitgereden.

Het hoeft niet meer worden geinjecteerd. U gebruikt 60% minder Mest op uw land

Onze mobiele installatie om uw drijfmest te verwaarden

Van uw drijfmest(last) naar milieuvriendelijke mest (lust)

Drijfmest bewerken met kunstmatige bliksem(plasma)

Bijkomend is de productie van belangrijkste spoorelementen tijdens Electro Udar

Rundveehouderij Beurs 28-30 November 2023 Gorinchem

Presenteren van onze Electro Udar principe met Dhr. Dennis Kanters

Zowel mestput, mest en weiland in conditie brengen

Zuurstofrijke bacterien voor en na onze veroorzaakte bliksem

Dankzij Electro Udar zien we de postieve effecten van drijfmest hygiënisatieren

In 2024 op de NVWA lijst

Inzicht tonen om uitzicht te verkrijgen aangaande drijfmest

Electro Udar sinds 1933(USSR) ,1998(Slowakije) en 2020(Nederland)

Bliksem een uitvinding van den Schepper Yahweh God

Kunstmatige bliksem bij onze toepassing sinds 1933

Drijfmest omzetten in een milieu vriendelijke meststof, gemaakt door onze boeren!

Dierlijke mest als basis voor voedingsstof voor planten en bodemorganismen. In Nederland komt een 40 miljoen ton aan drijfmest uit de rundveehouderij vrij. Dit is vanuit onze perspectief niet geschikt als bodemvoeding. Richtlijnen zijn opgesteld omtrent de hoeveelheid dierlijke drijfmest die een veehouder of landbouwer onbewerkt op zijn land mag verwerken per kalenderjaar.

Drijfmest brengt altijd uitstoot van Co2 en NH3 met zich mee. De veehouder betaalt om van z’n overschotten af te komen omdat het een vervuilende waarde heeft. Het is dus geen wonder dat met name de veehouderij al enige tijd op zoek is naar het opwaarderen van zijn drijfmest als nuttige grondstof.

Electro Udar heeft hiervoor de praktische oplossing!

Hoe we begonnen met Electro Udar

An amazing example of more circularity on the farm. It replaces the purchase of artifical fertilizer, strongly reduces ammonia emissions and reduces the CO2 footprint”

In 1983 lazen we over een zekere Lev Alexander Yutkin (Het maandblad ‘Soviet Life Today’,USSR)

Hoe je met hoge voltage hamering bacteriën, vuiligheden etc. in vloeibare stoffen kunt behandelen. Van water tot melk ,van olie tot drijfmest en slootwater.

Chemie/Biologie ; Het feit dat de Haper-Bosch methode om kunstmest te produceren eigenlijk de scheve bocht werd van het Birkeland-Eyde stikstof fixatie methode, gaf ons aan het nadenken. Het principe om Birkeland aan te passen met onze Electro Udar geeft de oplossing om van elke vloeistof ….energierijke ‘meststoffen’ te maken. Dan ook nog eens milieu vriendelijk ! Hierdoor is kunstmest achterhaald. Het ‘renormalisatie’ proces noemen we het ook wel(natuurkundige Hendrik Kramers 1894-1952)om drijfmest te veranderen in een biologische basis meststof.

Om ons zelf voor te stellen aan u; Yuri Rakotsy en Willibordus van der Weide de bedenkers van Electro Udar.

In die jaren tachtig en negentig,vorige eeuw, verkregen we dankbaar informatie over het fenomeen Ing. Lev Yutkin(1911-1980)via zijn vrouw Dr. Lydia Goltsova(USSR). Ondanks dat deze uitvinder leefde in de Sovjet Unie(atheïsme, evolutie) stelde hij vast dat God …Schepper is. Hij bedacht het ‘Yutkin EGE Effect’ om met hoge voltage(hamerslag) onder meer rotsblokken te splijten in 1938.

Onze Electro Udar uitvinding is aldus ontstaan in de voormalige Sovjet Unie.Het principe van ‘hamerslag ontlading met hoge voltage’ is op zowel vaste als op vloeistoffen. De betrokken personen binnen Electro Udar hebben beiden met een lange geschiedenis in zuivel,landbouw, elektronica en bosbouw. Dit hoofdzakelijk in Oost-Europa. Die reis begon aldus in de jaren tachtig(USSR) vorige eeuw. Beide heren hebben hun eigen principe uitvinding(en), juridisch vastgelegd in 1998.Wij vertegenwoordigen officieel de familie Yutkin omtrent het gedachtegoed en patenten van de beide ouders. Rechten zijn hierin voorbehouden.Misbruik of nabootsen Yutkin Effect technieken(EGE) is strafbaar.

Van chaos(drijfmest) naar orde(meststof)dankzij onze Electro Udar!

Met kunstmatige bliksem en of hamer inslag wordt drijfmest snel en goedkoop gereinigd en gestructureerd.De plasma en ionisatie die ontstaat in de drijfmest wordt gevoed met toevoeging van geperste lucht. De tot nu toe schadelijke drijfmest wordt omgezet in een milieu vriendelijke meststof. Die is elektrisch geladen en is een puike bodem of blad voeding.

De schadelijke drijfmest wordt dus ontdaan van pathogenen en ongerechtigheden. Dankzij onze reactors wordt er Nano- spoorelementen aangemaakt. Alle 6 essentiële spoorelementen als borium (B), molybdeen (Mo), mangaan (Mn), koper (Cu), zink (Zn) en ijzer (Fe) ziet u terug in de hernieuwde schone mest.

Door de vele uitdagingen des levens kwamen we nooit tot het bereik om Electro Udar op te schalen naar een wenselijk niveau. Dat duurde tot na 2020 in Nederland.

In het voorjaar van 2021 hebben we geldelijke middelen bijeengebracht dankzij gepensioneerde mensen die de gezonde aarde omarmden. Om vooral het concept idee gestalte te geven met de bouw van een prototype. Niet meer dan het  prototype met allerhande diepgaande onderzoeken. Doch verdere geldelijke middelen waren niet meer beschikbaar. De gepensioneerden hebben volgens afspraak, na twee jaar, hun teruggetrokken. Hun hulp was eminent,de kans die ze ons gaven om naar het boeren niveau te komen.

Door de burgeroorlog in Oekraïne moest de werkplaats van ons worden gesloten in 2022. Dit was een groot gemis in de ontwikkeling.Met ondersteuning van Kanters Special Products BV uit Heinenoord is er toch een prototype op boeren niveau gekomen.

In december 2022 en maart 2023 zijn er bij verschillende boerderijen testen/demo’s gedaan.

Men moet eerst inzicht hebben voordat er ooit uitzicht komt, dit aangaande de drijfmest !

Onze techniek op plasma zorgt voor een aanzienlijke reductie van drijfmest broeikasgassen en stikstofvervuiling. Grote uitdagingen voor de boer en  landbouw. Electro Udar zorgt ervoor dat u uw drijfmest optimaal gaat benutten. We kunnen bij de boer circa 10 m3 per uur bewerken met onze mobiele installatie. Ook is onze techniek inzetbaar in de industrie en chemie. Momenteel werken we exclusief samen met een Europees universiteit inzake Nano Biologie/Plasma vanuit Electro Udar.

Onze methode is ook in navolging van het kunstmatig bereiken van een noorderlicht waarbij elektromagnetische velden ontstaan. Dit fenomeen had al de uitvinder Birkeland zo rond 1905 bedacht. Voor ons is zijn gedachtegoed niet geheel juist geweest daar de aarde geen bolle draaiende Globe is en er ook geen universum bestaat.

We kunnen zeggen dat we van een schadelijke emissierijke drijfmest een emissie arme NEO-Fertilizer (Nitrogen Enriched Organic Fertilizer) maken, waarbij de stikstof efficiëntie 60% hoger is dan in de onbehandelde drijfmest. Dat voorkomt uitspoel !Stikstof uit de lucht N2 omzetten in gasvorm en binden aan de verrijkte mest, dat doen wij onder meer. Plasma technologie toepassing die we verkregen uit de voormalige USSR en verder gingen ontwikkelen sinds 1998.Door het toepassen van neologisme van de schadelijke drijfmest vernieuwen we het als ware in bodem vriendelijk !

Uitdagingen in 2024 zijn om onze machine op de NVWA lijst(Mestverwerking) te verkrijgen onder EU verordening 142/2011 en 1069/2009 dierlijke meststoffen behandeling. Verder om de verrijkte (drijf)mest onder de code 120 als ‘kunstmest’ vervanger te plaatsen.

 


 

 

Rundveehouderij Beurs 28-30 november 2023 te Gorinchem, presentatie Electro Udar principe

Uitdagingen

Het prototype is een kind dat verder moet groeien in zijn ontwikkeling en vervolgens op de markt moet worden gebracht. Daarvoor zijn tijd,  management capaciteit, (markt)kennis en geld noodzakelijke ingrediënten. Het is evident dat in de huidige marktomstandigheden er grote kansen liggen voor Electro Udar. Er wordt anno 2023 gebouwd aan Electro Udar in een mobiele aanhangwagen. Die wordt gepresenteerd op 28-30 november op de landbouwbeurs te Gorinchem(Stand H 210).

Het vruchtbare bodem effect van Electro Udar op drijfmest

Naast het verwaarden van drijfmest is bemesting aarde ook mogelijk zonder externe bemesting. Dit is een tweede cruciale uitvinding om bodems te behandelen met onze innovatieve techniek.

Burgers, boeren en instituten met geloof die de gezonde landbouw voorop stellen zijn welkom bij ons.