We refurbish your manure

Udar electro demo

We refurbish your manure

Udar electro demo

Hét circulaire meststof systeem

Uw dierlijke meststoffen weer opgeknapt en milieuvriendelijk te gebruiken

U wordt zelf mest producent

Dankzij Electro Udar is u mest verkoopbaar

Dankzij udariseren kan uw mest over het land worden uitgereden.

hoeft niet meer worden geinjecteerd.

Drijfmest omzetten in een milieu vriendelijke meststof, gemaakt door onze boeren!

Dierlijke mest als basis voor voedingsstof voor planten en bodemorganismen. In Nederland komt een 40 miljoen ton aan drijfmest uit de rundveehouderij. Dit is vanuit onze perspectief minder geschikt als bodemvoeding. Richtlijnen zijn opgesteld omtrent de hoeveelheid dierlijke drijfmest die een veehouder of landbouwer onbewerkt op zijn land mag verwerken per kalenderjaar.

Drijfmest brengt altijd uitstoot van Co2 en NH3 met zich mee. De veehouder betaalt om van z’n overschotten af te komen omdat het een lage waarde heeft. Het is dus geen wonder dat met name de veehouderij al enige tijd op zoek is naar het opwaarderen van zijn drijfmest als grondstof.

Electro Udar heeft hiervoor een praktische oplossing!

Er is al jaren onderzoek gedaan om drijfmest op een dusdanige natuurlijke manier te bewerken. Een manier die de drijfmest geschikt maakt om zonder verdere schade aan het milieu verwerkbaar te maken voor veehouders, akker en tuinbouw.

Het Electro Udar systeem

Wij van Electro Udar hebben voor u als veehouder een doeltreffende oplossing. Een systeem, eigenlijk een klein mest fabriekje waarmee uzelf de mest opknapt. Zelf organisch mestproducent worden en kringlooplandbouw creëren op uw erf.

De naam UDAR komt uit het Oekraïense en betekent ‘knal’ of blikseminslag.

We refurbish your manure
Na de bewerking via het Electro Udar systeem is de mest van verdere CO2 of NH3 uitstoot sterk gereduceerd. Daarbij ook nog eens kwalitatief beter en milieu vriendelijker dan drijfmest. Ons systeem brengt namelijk ook nog eens de landbouwers in een directer contact met de veehouders. U als veehouder bent nu ook opeens geen ‘vervuiler’ maar een innovatief en duurzame partner voor collega’s en …. de overheid. Uw mest is waardevol door het opwaarderen in plaats van recyclen.

electro-udar-logo ELECTRO UDAR

Geen CO² of NH³ problemen meer!

electro-udar-logo ELECTRO UDAR

Een duurzame en Circulaire Productie.

electro-udar-logo ELECTRO UDAR

Een landbouw zonder kunstmest?

Bekijk de video over het probleem en onze oplossing

Hoe doen we dat?

Electro Udar installeert bij u als veehouder een systeem waarmee we de mest uit de mestput opzuigen, versnijden en door een buizensysteem getransporteerd. Tijdens dit transport wordt de mest geudariseerd wat niets anders is dan te worden blootgesteld aan elektromagnetisme en elektroden ontlading met hoge voltage. We laten het gewoon flink bliksemen in de mest! Hierdoor wordt het proces en aanmaak van schadelijke stoffen en broeikasgassen gestopt, maar de natuurlijke eigenschappen en kwaliteit blijven behouden. Deze combi gepatenteerde uitvinding werd uitgewerkt door de beide uitvinders Dhr. Y.Rakotsi(Oekraïne) en Dhr. W.A. van der Weide(Nederland).

Het is het reinigen van de drijfmest
Uiteindelijk wordt de mest aangelengd met een mix uit bacteriën,schimmels en enzymen. Hierdoor zorgen we voor een wedergeboorte van de af gedode drijfmest. Het udariseren kent een voor- en na behandeling.

Productiviteit
Tijdens het proces kan er per seconde 5-10 liter drijfmest worden bewerkt. Dit komt neer op 18-36 ton drijfmest per uur.

Gezonde organische mest inzetten voor onze landbouw
De drijfmest die door het Electro Udar systeem is opgeknapt is logischer dan gebruikelijke aangekochte kunstmest .
Wij van electro-udar zetten ons nogmaals in voor een meer logische oplossing voor onze boeren. De transitie in de landbouw komt hiermee ook ten goede. Werken aan het herstel van onze bodem in relatie met kringlooplandbouw.